Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

16:03:1318/03/2023

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?...

Bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Bài 4 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Giải bài 4 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

- Hình thứ nhất có tâm đối xứng biểu diễn như hình sau:

hình có tâm đối xứng

- Hình thứ hai không có tâm đối xứng.

- Hình thứ ba không có tâm đối xứng.

Như vậy, trong ba hình trên chỉ có hình thứ nhất có tâm đối xứng. 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác