Bài 4 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

13:46:1118/03/2023

Hình nào sau đây có trục đối xứng?...

Bài 4 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Bài 4 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Hình a) không có trục đối xứng.

+ Hình b) không có trục đối xứng.

+ Hình c) có trục đối xứng, được biểu diễn như trên hình sau:

Giải bài 4 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác