Bài viết liên quan

Bài 4 trang 132 SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

09:16:3027/04/2023

Điều chế ethyl acetate bằng cách cho 6 gam acetic acid tác dụng với 5,2 gam ethanol có xúc tác là...

Bài 4 trang 132 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo: Điều chế ethyl acetate bằng cách cho 6 gam acetic acid tác dụng với 5,2 gam ethanol có xúc tác là dung dịch sulfuric acid đặc và đun nóng, thu được 5,28 gam ester. Tính hiệu suất của phản ứng.

Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo:

Ta có: 

+ Phương trình hoá học:

CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

0,1 mol CH3COOH < 0,113 mol C2H5OH

⇒ Hiệu suất phản ứng tính theo CH3COOH

+ Theo PTHH: 

nCH3COOC2H5,LnCH3COO0,1(mol)

Vậy hiệu suất phản ứng ester hóa là 60%.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác