Bài viết liên quan

Bài 4 trang 123 SGK Hóa 11 Chân trời sáng tạo

08:41:4427/04/2023

Khi đo phổ IR của hợp chất X thu được kết quả dưới:...

Bài 4 trang 123 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo: Khi đo phổ IR của hợp chất X thu được kết quả dưới:

Bài 4 trang 123 Hoá 11 SGK Chân trời sáng tạo

Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, xác định được thành phần các nguyên tố của hợp chất X chứa 66,66 %C, 11,11 %H về khối lượng, còn lại là O. Trên phố MS của X, có peak ion phân tử [M+] có giá trị m/z bằng 72.

Chất X bị khử bởi LiAIH4, tạo thành alcohol bậc II. Xác định công thức cấu tạo của X.

Giải bài 4 trang 123 SGK Hoá 11 Chân trời sáng tạo:

+ Gọi công thức phân tử của X là CxHyOz

+ Dựa vào phổ MS, ta có MX = 72

%mC = 66,66%;

%mH = 11,11%;

%mO = 22,22%

Nên có:

⇒ Vậy công thức phân tử của X là C4H8O

Mà chất X bị khử bởi LiAIH4, tạo thành alcohol bậc II.

⇒ Công thức cấu tạo của X là CH3COCH2CH3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác