Bài 3 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

11:12:1722/03/2023

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:...

Bài 3 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Trong hình a) có ba đường thẳng song song với nhau nên không có giao điểm nào.

b) Đặt các đường thẳng trong hình b) là các đường thẳng a, b, c.

Giả sử đường thẳng a và c cắt nhau tại điểm A, đường thẳng b và c cắt nhau tại điểm B (như hình vẽ).

hinh b bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Do đó đường thẳng  a và b cắt đường thẳng c lần lượt tại hai điểm A và B.

Vậy trong hình b) có 2 giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

c) Đặt các đường thẳng trong hình c) là các đường thẳng m, n, p.

Giả sử ba đường thẳng m, n, p cắt nhau tại điểm M (như hình vẽ).

hinh c bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Vậy trong hình c) có 1 giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

d) Đặt các đường thẳng trong hình d) là các đường thẳng c, d, e.

Giả sử đường thẳng c và e cắt nhau tại điểm C, đường thẳng d và e cắt nhau tại điểm D, đường thẳng c và d cắt nhau tại E (như hình vẽ).hinh d bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạoDo đó ba đường thẳng c, d, e đôi một cắt nhau tại các điểm C, D, E.

Vậy trong hình d) có ba giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác