Bài 3 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

10:51:1322/03/2023

...Hãy chỉ ra các điểm:...Nằm giữa hai điểm M và N.

Bài 3 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và N.

b) Không nằm giữa hai điểm E và G.

Bài 3 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Trong hình trên:

a) Các điểm nằm giữa hai điểm M và N là: E, F, G.

b) Các điểm không nằm giữa hai điểm E và G là: M và N.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác