Bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

16:00:1118/03/2023

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng?...

Bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?Bài 3 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 3 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N.

Các chữ cái có tâm đối xứng

Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: và O.
các chữ cái vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác