Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

13:43:2118/03/2023

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau...

Bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau.

a) Hình vuông;

b) Hình chữ nhật;

c) Hình tam giác đều;

d) Hình bình hành;

e) Hình thoi;

g) Hình thang cân.

Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Hình vuông có bốn trục đối xứng gồm:

- Hai đường chéo của hình vuông.

- Hai đường thẳng đi qua giao điểm của hai đường chéo và vuông góc với hai trong bốn cạnh của hình vuông.

giải câu a bài 3 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

b) Hình chữ nhật có hai trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của các cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật.

giải câu b bài 3 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

c) Hình tam giác đều có ba trục đối xứng là ba đường cao của tam giác.

giải câu c bài 3 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

d) Hình bình hành không có trục đối xứng.

e) Hình thoi có hai trục đối xứng là hai đường chéo.

giải câu e bài 3 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

g) Hình thang cân có một trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy.

giải câu g bài 3 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác