Bài 2 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

11:08:1822/03/2023

Vẽ hình cho các trường hợp sau:...Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M...

Bài 2 trang 78 SGk Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Giải bài 2 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Cách vẽ hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M:

+ Cách vẽ 1:

- Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng q cắt đường thẳng p.

- Lấy điểm M là giao điểm của hai đường thẳng p và q, ta được hình sau:
Giải bài 2 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

+ Cách vẽ 2: 

- Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

- Lấy điểm M thuộc đường thẳng p.

- Vẽ đường thẳng q đi qua điểm M và không trùng với đường thẳng p.

Giải bài 2 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

b) Vì đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y nên ta sẽ không xét trường hợp ba đường thẳng giao nhau tại một điểm. 

Ta xét hai trường hợp còn lại:

- TH1: Đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

* Cách vẽ như sau:

- Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng n cắt đường thẳng m.

- Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y như hình sau:

Giải câu b bài 2 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

- TH2: Đường thẳng m và đường thẳng n song song với nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

* Cách vẽ như sau:

- Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng n song song với đường thẳng m.

- Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y như hình sau:

Giải câu b bài 2 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác