Bài 2 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

15:53:5318/03/2023

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?...

Bài 2 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Bài 2 trang 58 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Hình a) 

- Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình a) không có tâm đối xứng.

- Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình a) có tâm đối xứng biểu diễn như hình sau:

giải câu a bài 2 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

+ Hình b) có tâm đối xứng biểu diễn như hình sau:

giải câu b bài 2 trang 58 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:+ Hình c) không có tâm đối xứng.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác