Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

13:37:1718/03/2023

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?...

Bài 2 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

đề bài 2 trang 55 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Hình a) gập đôi hình theo đường nét đứt:

Ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

+ Hình b) gập đôi hình theo đường nét đứt:

Ta được hai nửa hình chồng khít lên nhau nên đường nét đứt là trục đối xứng.

+ Hình c) gập đôi hình theo đường nét đứt:

Ta được hai nửa hình không chồng khít lên nhau nên đường nét đứt không phải là trục đối xứng.

⇒ Vậy hình a) và hình c) có đường nét đứt là trục đối xứng của hình.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác