Bài 2 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

19:55:1819/11/2022

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:...

Bài 2 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

;  ;   ;   ;   ;

Giải bài 2 trang 18 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Các cặp phân số đối nhau là:

  và 

  và 

  và 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác