Bài 1 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

14:04:0826/05/2023

Cần thêm một điều kiện gì để mỗi tứ giác trong Hình 19 trở thành hình bình hành?...

Bài 1 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cần thêm một điều kiện gì để mỗi tứ giác trong Hình 19 trở thành hình bình hành?

Bài 1 trang 80 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

 Hình 19a)

Ta có  và hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // CD.

Để tứ giác ABCD là hình bình hành thì có hai trường hợp sau:

- TH1: Tứ giác ABCD có hai cặp cạnh đối song song. Do đó cần thêm điều kiện AD // BC.

- TH2: Tứ giác ABCD có cặp cạnh đối vừa song song, vừa bằng nhau. Do đó cần thêm điều kiện AB = CD.

 Hình 19b)

 Tứ giác EFGH đã có một cặp cạnh đối bằng nhau (EH = GF).

Để tứ giác EFGH là hình bình hành thì có hai trường hợp sau:

- TH1: Tứ giác EFGH có hai cặp cạnh đối bằng nhau. Do đó cần thêm điều kiện EF = GH.

- TH2: Tứ giác EFGH có cặp cạnh đối vừa song song, vừa bằng nhau. Do đó cần thêm điều kiện EH // GF.

 Hình 19c)

Ta có OQ = ON nên O là trung điểm của NQ.

Để tứ giác MNPQ là hình bình hành thì tứ giác MNPQ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Do đó cần thêm điều kiện O là trung điểm của MP.

 Hình 19d) 

Tứ giác STUV đã có một cặp góc đối bằng nhau 

Để tứ giác STUV là hình bình hành thì tứ giác STUV có cac cặp góc đối bằng nhau. Do đó cần thêm điều kiện 

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em giải bài 1 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem hướng dẫn giải bài tập Trang 80, 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cần thêm một điều kiện gì để mỗi tứ giác trong Hình 19 trở thành hình bình hành?...

> Bài 2 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD, kẻ AH vuông góc với BD tại H và CK vuông góc với BD tại K...

> Bài 3 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC...

> Bài 4 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB tại E, tia phân giác...

> Bài 5 trang 80 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình bình hành ABCD. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD;...

> Bài 6 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 21. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình thoi...

> Bài 7 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AC = 6 cm, BD = 8 cm...

> Bài 8 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC cân tại A, gọi M là trung điểm của BC. Lấy điểm D đối xứng với điểm A...

> Bài 9 trang 81 SGK Toán 8 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Tìm các hình bình hành và hình thang có trong Hình 22...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác