Bài 1 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

11:04:1322/03/2023

 Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng...

Bài 1 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng.

(B) chỉ có 1 đường thẳng.

(C) không có đường thẳng nào.

Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Đáp án: B. chỉ có 1 đường thẳng.

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Do đó, qua hai điểm A và B phân biệt chỉ có 1 đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác