Bài 1 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

10:45:1322/03/2023

Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m...

Bài 1 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài 1 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 76 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

* Các bộ ba điểm thẳng hàng là:

(A, B, C); (A, B, D); ( A, C, D); (B, C, D);

* Các bộ ba điểm không thẳng hàng là:

(A, B, E); (A, C, E); ( A, D, E); (B, C, E); (B, D, E); (C, D, E).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác