Bài 1 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

15:46:0518/03/2023

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)...

Bài 1 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).Bài 1 trang 58 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 58 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Hình a) có tâm đối xứng được biểu diễn như hình sau:

tâm đối xứng của hình a bài 1 trang 58 SGK Toán 6 tập 2

+ Hình b) không có tâm đối xứng.

+ Hình c)

- Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình c) không có tâm đối xứng.

- Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình c) có tâm đối xứng biểu diễn như hình sau:

Tâm đối xứng của hình c trang 58 SGK Toán 6 tập 2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác