Bài 1 trang 54 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

13:29:2918/03/2023

Hình nào sau đây có trục đối xứng?...

Bài 1 trang 54 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Hình nào sau đây có trục đối xứng?

Bài 1 trang 54 Toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

+ Hình a) không có trục đối xứng.

+ Hình b) có trục đối xứng như hình minh hoạ sau:giải câu b bài 1 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

+ Hình c) có trục đối xứng như hình minh hoạ sau:

giải câu c bài 1 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

+ Hình d) có trục đối xứng như hình minh hoạ sau:

giải câu d bài 1 trang 54 Toán 6 tập 2 CTST

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác