Hóa học lớp 9

Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 39: Etilen C6H6 về trạng thái tự...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 38: Axetilen C2H2 về trạng thái tự...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 37: Etilen C2H4 về trạng thái tự...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 36: Metan CH4 về trạng thái tự...
Metan có công thức phân tử là CH4 là một trong những nguồn nguyên liệu quan...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu...
Trong thiên nhiên có rất nhiều hợp chất hữu cơ và từ thời cổ đại con...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 32: Luyện tập phi kim, Sơ lược về...
Nội dung trước, các em đã tìm hiểu tính chất của phi kim, các phi kim thường...
Sau khi tìm hiểu nội dung lý thuyết Hoá 9 bài 31: Sơ lược bảng hệ thống tuần...
Bảng tuần hoàn hoá học có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng ta biết được cấu...
Silic ký hiệu là Si, là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên...
Axi cacbonic H2CO3 là sản phẩm khi hòa tan CO2 trong nước. Nước mưa cũng có axit...
Hợp chất của cacbon với oxi có công thức là CO (cacbon oxit) hoặc CO2 (cacbon...
Hãy xác định công thức hóa học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở...
Cacbon (C) được sử dụng trong thực tế như: Than chì dùng làm điện cực, ruột...