Bài 8 trang 72 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2

18:35:5309/02/2024

Cách giải Bài 8 trang 72 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2 - SGK đầy đủ dễ hiểu nhất giúp các em giải toán 8 chân trời tập 2 tốt hơn.

Bài 8 trang 72 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

a) Trong Hình 20a, cho biết  , MP = 18 m, DF = 24 m, EF = 32 m, NP = a + 3 (m). Tìm a.

b) Cho ABCD là hình thang (AB // CD) (Hình 20b).

Chứng minh rằng ΔAMB ᔕ ΔCMD. Tìm x, y.

Bài 8 trang 72 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 8 trang 72 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

a) Xét ΔMNP và ΔDEF có:

 

Vì vậy: ΔMNP ᔕ ΔDEF (g.g)

Suy ra  (các cạnh tương ứng).

Khi đó   nên 

Vậy a = 24 – 3 = 21.

b) Xét hình thang ABCD (AB // CD):

Vì AB // CD nên:

 (cặp góc so le trong).

Xét ΔAMB và ΔCMD có:

 (chứng minh trên)

  (chứng minh trên)

Do đó ΔAMB ᔕ ΔCMD (g.g)

Suy ra   (các cặp cạnh tương ứng).

Khi đó 

Suy ra: 

Vậy x = 20; y = 4.

Trên đây KhoiA.Vn đã viết nội dung lời giải bài 8 trang 72 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2 đầy đủ chính xác dễ hiểu nhất. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

• Xem thêm lời giải Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2

> Bài 1 trang 70 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: a) Tam giác AFE và MNG ở Hình 14 có đồng dạng với nhau không? Vì sao?...

> Bài 2 trang 70 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Tam giác ABC có độ dài AB = 4 cm, AC = 6 cm, BC = 9 cm. Tam giác A'B'C'...

> Bài 3 trang 70 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Một công viên có hai đường chạy bộ hình tam giác đồng dạng như Hình 15...

> Bài 4 trang 71 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Xét xem cặp tam giác nào trong các Hình 16a, 16b đồng dạng?...

> Bài 5 trang 71 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Trong Hình 17, cho biết DE = 6 cm, EF= 7,8 cm, NP = 13 cm, NM = 10 cm,...

> Bài 6 trang 71 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: a) Cho tam giác ABC có AB = 12 cm, AC = 15 cm, BC = 18 cm. Trên cạnh AB...

> Bài 7 trang 71 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Trong Hình 19, cho biết MN // BC, MB // AC.

> Bài 8 trang 72 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: a) Trong Hình 20a, cho biết ∠N = ∠E, ∠M = ∠D, MP = 18 m, DF = 24 m, EF = 32 m...

> Bài 9 trang 72 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: a) Trong Hình 21a, cho biết ∠HOP = ∠HPE, ∠HPO = ∠HEP, OH = 6 cm và HE = 4 cm...

> Bài 10 trang 72 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đường đi và khoảng cách từ nhà anh Thanh (điểm M) đến công ty (điểm N) được...

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác