Bài 6 trang 76 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2

19:25:5009/02/2024

Cách giải Bài 6 trang 76 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2 - SGK đầy đủ dễ hiểu nhất giúp các em giải toán 8 chân trời tập 2 tốt hơn.

Bài 6 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Một người đo chiều cao của một tòa nhà nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 3 m và đặt cách xa tòa nhà 27 m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc 1,2 m thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh tòa nhà cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi tòa nhà cao bao nhiêu mét, biết rằng khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 1,5 m.

Giải bài 6 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Ta có hình vẽ sau:

Giải bài 6 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Gọi chiều cao của tòa nhà là h = A'C' và cọc tiêu AC = 3 m.

Khoảng cách từ chân đến mắt người đo là DE = 1,5 m.

Cọc xa cây một khoảng A'A = 27 m, và người cách cọc một khoảng AD = 1,2 m và gọi B là giao điểm của C'E và A'A.

Vì A'C' ⊥ A'B, AC ⊥ A'B, DE ⊥ A'B nên A'C' // AC // DE.

• ΔDEB ᔕ ΔACB (vì DE // AC)

Suy ra  (các cặp cạnh tương ứng).

Mà AC = 3 m; DE = 1,5 m nên 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

⇒ DB = 1,2 và AB = 2.1,2 = 2,4

Vì vậy, A'B = A'A + AD + DB = 27 + 1,2 + 1,2 = 29,4 (m)

• ΔACB ᔕ ΔA'C'B (vì AC // A'C')

Suy ra  (các cặp cạnh tương ứng).

Vậy tòa nhà cao 24,5 m.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác