Bài 5 trang 76 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2

19:19:0909/02/2024

Cách giải Bài 5 trang 76 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2 - SGK đầy đủ dễ hiểu nhất giúp các em giải toán 8 chân trời tập 2 tốt hơn.

Bài 5 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Quan sát Hình 12. Chứng minh rằng:

Bài 5 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo

a) ΔABH ᔕ ΔDCB.

b) BC/BE = BD/BA

Giải bài 5 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

a) Ta có BH ⊥ AE, CJ ⊥ AE nên BH // CJ.

Suy ra  (hai góc so le trong)

Xét hai tam giác vuông ABH và DCB có: 

 (chứng minh trên).

Suy ra ΔABH ᔕ ΔDCB (g.g).

b) ΔABH ᔕ ΔDCB nên 

Xét tam giác vuông DCB và AEB ta có:

Suy ra ΔDCB ᔕ ΔAEB (g.g)

nên  (đpcm).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác