Bài 4 trang 76 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2

19:17:3609/02/2024

Cách giải Bài 4 trang 76 Toán 8 Chân trời sáng tạo Tập 2 - SGK đầy đủ dễ hiểu nhất giúp các em giải toán 8 chân trời tập 2 tốt hơn.

Bài 4 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Trong Hình 11, cho biết  , BE = 25 cm, AB = 20 cm, DC = 15 cm. Tính độ dài đoạn thẳng CE.

Bài 4 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 trang 76 Toán 8 Tập 2 Chân trời sáng tạo: 

Xét tam giác vuông ABE và ACD có  

Suy ra ΔABE ᔕ ΔACD (g.g)

Nên  (các cạnh tương ứng).

hay  

Vậy AC = 12 cm.

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông ABE, ta có: 

BE2 = AB+ AE2

Suy ra 

Vì vậy, CE = AE – AC = 15 – 12 = 3 (cm).

Vậy CE = 3 cm.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác