Bài 1.5 trang 10 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

20:37:2007/06/2023

Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:...

Bài 1.5 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức:

 khi x = −2 và y = 1.

Giải bài 1.5 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức:

- Rút gọn biểu thức S như sau:

- Thay x = −2 và y = 1 vào biểu thức S, ta được:

S = −2x2y5 = (−2).(−2)2.15 = (−2).4.1 = −8.

⇒ Giá trị của biểu thức S = -8 khi x = -2 và y = 1.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác