Bài 1.3 trang 10 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

20:32:4207/06/2023

Thu gọn rồi tính giá trị của mỗi đơn thức sau:...

Bài 1.3 trang 10 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Thu gọn rồi tính giá trị của mỗi đơn thức sau:

a)  khi 

b) B = xyz(−0,5)y2z khi x = 4; y = 0,5; z = 2.

Giải bài 1.3 trang 10 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

a) Thu gọn rồi tính A như sau:

Thay  vào biểu thức A, ta được:

b) Thu gọn rồi tính B như sau:

B = xyz(−0,5)y2z

 = (−0,5)x (y.y2)(z.z)

 = −0,5xy3z2.

Thay x = 4; y = 0,5; z = 2. vào biểu thức B, ta được:

B = (−0,5).4.(0,5)3.22 

 = −2.0,125.4 = −0,25.4 = −1.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác