Bài 1.4 trang 10 SGK Toán 8 tập 1 Kết nối tri thức

20:34:5907/06/2023

Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng...

Bài 1.4 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1 Kết nối tri thức: Sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm, mỗi nhóm chứa tất cả các đơn thức đồng dạng với nhau:

3x3y2;    -0,2x2y3;   7x3y2;   -4y;   ;   

Giải bài 1.4 trang 10 Toán 8  SGK Tập 1 Kết nối tri thức:

• Các đơn thức đồng dạng là các đơn thức với hệ số khác 0 và có phần biến giống nhau.

Vậy ta sắp xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng như sau:

• Nhóm 1: 3x3y2; 7x3y2

• Nhóm 2: 

• Nhóm 3: -4y; y√2

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác