Bài viết liên quan

Viết phương trình điện li Al2(SO4)3? Hỏi nhanh đáp gọn môn Hoá

16:30:1506/12/2023

Phương trình điện li Al2(SO4)3 là một trong những phương trình thường xuất hiện trong nhiều dạng bài tập Hoá học.

Tuy nhiên, vẫn có một số bạn chưa biết cách viết phương trình điện li của Al2(SO4)3 như thế nào. Bài viết này sẽ giúp các bạn thấy việc viết phương trình điện li của các hợp chất hoá học như Al2(SO4)3 không hề khó.

1. Viết phương trình điện li Al2(SO4)3

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42–

2. Al2(SO4)3 là chất điện li mạnh 

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.

Những chất điện li mạnh:

– Các acid mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4,...

– Các base mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...

– Hầu hết các muối của acid mạnh và base mạnh như: NaCl, KCl, Al2(SO4)3, CH3COONa, KMnO4,...

Phương trình điện li: Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42– 

3. Bài tập liên quan sự điện li Al2(SO4)3

* Câu 1: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaCl.

B. NH4Cl.

C. Al2(SO4)3.

D. Na2HPO4.

* Lời giải:

Đáp án: D. Na2HPO4.

* Câu 2. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. H2S.

B. H2CO3.

C. CH3COOH.

D. Al2(SO4)3.

* Lời giải:

Đáp án: D. Al2(SO4)3.

* Câu 3. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. KOH, HCN, Ca(NO3)2

B. CH3COONa, HCl, NaOH.

C. NaCl, H2S, CH3COONa.

D. H2SO4, Na2SO4, H3PO4

* Lời giải:

Đáp án. B.  CH3COONa, HCl, NaOH.

 

 

Loại A vì HCN là chất điện li yếu

Loại C vì H2S là chất điện li yếu

Loại D vì H3PO4 là chất điện li yếu

Dãy gồm những chất điện li mạnh là CH3COONa, HCl, NaOH.

* Câu 4: Cho các chất sau: Al2(SO4)3, K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:

A. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.

B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4.

C. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.

D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.

* Lời giải:

Đáp án: A. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.

Các chất điện li yếu là: HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.

Trên đây Khối A đã hướng dẫn các em cách viết phương trình điện li của Al2(SO4)3Hy vọng câu trả lời của KhoiA.Vn giúp ích cho các em. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác