Bài viết liên quan

Lực đẩy Archimedes là gì, Định luật và công thức Archimedes?

19:24:1223/12/2023

Định luật Archimedes và công thức Archimedes là một trong những khái niệm và công thức quan trọng các em được học trong sách KHTN 8 chân trời sáng tạo.

Ngay sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về Định luật Archimedes và Công thức tính lực đẩy Archimedes để hiểu rõ hơn về nội dung quan trọng này.

1. Định luật Archimedes

• Nếu đưa một vật vào trong chất lỏng thì chất lỏng tác dụng lực đẩy, gọi là lực đẩy Archimedes. Lực này có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.

2. Công thức tính lực đẩy Archimedes

Ngoài đại lượng khối lượng riêng của một chất, người ta còn dùng khái niệm trọng lượng riêng.

Trọng lượng riêng là trọng lượng của một đơn vị thể tích của một chất.

• Công thức tính trọng lượng riêng:

hay d = P : V

hay d = P/V

Trong đó: d là trọng lượng riêng; P là trọng lượng của vật; V là thể tích của vật.

Công thức tính lực đẩy Archimedes FA:

 FA = d × V

Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m3) và V là thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

3. Áp dụng tính lực đẩy Archimedes

* Ví dụ: Một học sinh thực hiện thí nghiệm như Hình 17.5 và thu được các số liệu sau: P1 = 1,7 N; P2 = 0,7 N; P3 = 1,7 N. 

Tính lực đẩy Archimedes

a) Tính độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật.

b) Nếu thể tích của vật là 84 cm3 thì chất lỏng dùng trong thí nghiệm là nước hay nước muối?

* Lời giải:

a) Độ lớn lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật là:

FA = P1 – P2 = 1,7 – 0,7 = 1 (N)

b) Áp dụng công thức tính lực đẩy Archimedes ta có: FA = d. V

Suy ra: d = FA/V= 1/(84.10-6) ≈ 11905 (N/m3).

Với kết quả trọng lượng riêng thu được, ta thấy tương ứng với trọng lượng riêng của nước muối.

* Lưu ý: Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em Định luật Archimedes, Công thức Archimedes?  Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác