Bài viết liên quan

Công thức tính khối lượng riêng D, đơn vị của khối lượng riêng, ví dụ?

18:07:4023/12/2023

Khối lượng riêng (ký hiệu D) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, mang lại thông tin hữu ích về mật độ của vật chất.

 

Ngay sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu công thức tính khối lượng riêng D, đơn vị của khối lượng riêng và ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn.

1. Khối lượng riêng là gì?

Khối lượng riêng D của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

2. Công thức tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng được tính theo công thức:

Trong đó: m là khối lượng chất có thể tích V.

Khối lượng riêng =  (Khối lượng) : (Thể tích)

hay (dấu / là phép chia):

Khối lượng riêng =  (Khối lượng) / (Thể tích)

3. Đơn vị của khối lượng riêng là gì?

• Trong hệ đơn vị đo lường chính thức ở nước ta, khối lượng riêng được đo bằng đơn vị kilôgam trên mét khối (kg/m3).

• Trong thực tế, khối lượng riêng có thể đo bằng đơn vị g/cm3 (hoặc g/mL).

• Cách đổi đơn vị:

Bảng khối lượng riêng của một số chất KHTN 8

Bảng khối lượng riêng của một số chất.

4. Áp dụng công thức tính khối lượng riêng của chất.

* Ví dụ 1:  Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng 800kg/m3. Do đó, 2 lít dầu ăn sẽ có trọng lượng khoảng bao nhiêu?

* Lời giải:

Đổi đơn vị, ta có: 2 lít = 2dm3 = 0,002m3

Áp dụng công thức tính khối lượng riêng:

D = m/V ⇒ m = D.V

Ta có, khối lượng của 2 lít dầu ăn là:

m = D.V = 800. 0,002 = 1,6kg.

Trọng lượng P = 10m = 1,6.10 = 16N

(Lưu ý: Công thức tính trọng lượng P = mg = 10m lấy g = 10)

* Ví dụ 2: Khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3. Do đó,  1 cm3 sắt có khối lượng là bao nhiêu?

* Lời giải:

Đổi đơn vị, ta có: 1cm3 = 0,000001m3

Áp dụng công thức tính khối lượng riêng:

D = m/V ⇒ m = D.V

Ta có, khối lượng của 1cm3 sắt là:

m = D.V = 0,000001.7800 = 0,0078kg.

 

 

Trên đây KhoiA.Vn đã hướng dẫn các em Công thức tính khối lượng riêng D, đơn vị của khối lượng riêng và ví dụ minh họa?  Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết nhé, chúc các em thành công.

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác