Hóa học lớp 10

Flo kyí hiệu hóa học F, Brom ký hiệu hóa học Br và Iot ký hiệu hóa học I; là...
Clo được ứng dụng nhiều trong đời sống thực tế như dùng tiệt trùng nước...
Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng...
Phản ứng oxi hóa khử là loại phản ứng hóa học khá phổ biến trong tự nhiên...
Ở lớp 8 các em đã biết đến khái niệm về hóa trị, ở lớp 10 các em sẽ tìm...
Nội dung bài giúp các em hệ thống lại kiến thức về thành phần cấu tạo...
Vào khoảng những năm 440 trước Công nguyên, nhà triết học Đê-mô-crit cho rằng...
Để nghi nhớ và hiểu rõ hơn nội dung lý thuyết về hạt nhân nguyên tử, Số...