Bài viết liên quan

Bài 3 trang 54 SGK Hoá 11: Nội dung về Axit Photphoric và Muối Photphat

14:09:4426/09/2022

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:...

Bài 3 trang 54 SGK Hoá 11: Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận.

B. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

C. Cân bằng trên không bị dịch chuyển.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Giải bài 3 trang 54 SGK Hoá 11:

- Đáp án B.Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều nghịch.

- Khi thêm HCl vào làm tăng nồng độ H+ trong dung dịch. Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ H+

⇒ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác