Toán lớp 9

Lăng trụ đứng: là hình lăng trụ có cạnh bên vuông góc với phần đáy. Độ...
Hàm số y = ax + b là một trong những dạng hàm số đơn giản mà các em được...
Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Toán lớp 9 là những công...
Tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông Toán lớp 9 là những công...
Các em đã biết điều kiện để phương trình bậc 2 có nghiệm là biệt thức...
Khi các em học tới phương trình bậc 2 một ẩn, thì việc ghi nhớ cách tính...
Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ là một trong những bài toán nâng...
Việc giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số...
Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình lớp 9, chúng ta...
Căn bậc hai là bài học đầu tiên trong chương trình toán đại số 9. Đây là...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...
Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại...