#metatag

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2020

08:52:1405/10/2020

Trường Đại học Công đoàn đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2020. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Công đoàn là ngành Luật - 23,25.

Điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Công đoàn dao động từ 14,5 đến 23,25 điểm. Năm nay, ngành Luật có điểm trúng tuyển cao nhất lấy 23,25, tiếp theo là Kế toán 22,85. Hai ngành này cũng có điểm chuẩn dẫn đầu năm ngoái.

Bên cạnh các ngành có điểm chuẩn ở ngưỡng 22-23, Đại học Công đoàn có bốn ngành lấy 14,5 và 15 điểm, trong đó Quan hệ lao động, Bảo hộ lao oộng và Xã hội học thấp nhất.

Cụ thể, điểm chuẩn năm 2020 của Đại học Công đoàn như sau:

STT Ngành Tổ hợp Điểm trúng tuyển
1 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 22
2 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01 22,5
3 Kế toán A00, A01, D01 22,85
4 Quản trị nhân lực A00, A01, D01 22
5 Quan hệ lao động A00, A01, D01 14,5
6 Bảo hộ lao động A00, A01, D01 14,5
7 Xã hội học A01, C00, D01 14,5
8 Công tác xã hội A01, C00, D01 15
9 Luật A01, C00, D01 23,25

Năm 2020, chỉ tiêu của Đại học Công đoàn là 1.800 cho 9 chuyên ngành đào tạo, trong đó, ngành Quản trị kinh doanh có chỉ tiêu cao nhất 340. Năm 2019, ngành Kế toán có đầu vào cao nhất - 19,55, tiếp theo là Luật (19,25) và Quản trị kinh doanh (19,1). Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất (14) là Công tác xã hội và Xã hội học.

Thí sinh và quý phụ huynh có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của trường để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://www.dhcd.edu.vn/

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác