Bài 5 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1

09:32:5315/11/2022

Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?...

Bài 5 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1: Hãy vẽ một trục số, rồi vẽ trên đó những điểm nằm cách điểm 0 hai đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?

Giải bài 5 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1:

Trục số biểu diễn hai điểm A, B cách điểm 0 hai đơn vị như hình sau:

Giải Bài 5 trang 54 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Điểm A biểu diễn cho số 2.

Điểm B biểu diễn cho số -2.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác