Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

17:20:3121/11/2022

Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005...

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Hãy kiểm tra xem các khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Giải bài 5 trang 117 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Đúng.

b) Sai.

c) Sai.

d) Đúng.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác