Bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1

09:23:4615/11/2022

Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:...

Bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1: Vẽ một đoạn trục số từ - 10 đến 10. Biểu diễn các số nguyên sau đây:

+ 5;     -4;       0;      - 7;      - 8;        2;        3;       9;       - 9.

Giải bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1:

Ta vẽ trục số biểu diễn các số nguyên đã cho như sau:

Giải bài 4 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I lần lượt biểu diễn cho các số nguyên +5; -4; 0; -7; -8; 2; 3; 9; -9.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác