Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

17:18:4121/11/2022

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6...

Bài 4 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: 

Biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng trên như sau:

Giải bài 4 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác