Bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1

09:03:2215/11/2022

Các phát biểu sau đúng hay sai?...

Bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1: Các phát biểu sau đúng hay sai?

a) 9 ∈ N;      b) -6 ∈ N;

c) -3 ∈ Z;     d) 0 ∈ Z;

e) 5 ∈ Z;     g) 20 ∈ N;

Giải bài 2 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1:

a) 9 là số tự nhiên nên 9 thuộc N.

 Do đó 9 ∈ N là đúng.

b) – 6 là số nguyên âm nên – 6 không thuộc N.

 Do đó -6 ∈ N là phát biểu sai.

c) – 3 là số nguyên âm nên – 3 thuộc Z.

 Do đó -3 ∈ Z là phát biểu đúng.

d) 0 là số nguyên nên 0 thuộc Z.

 Do đó 0 ∈ Z là phát biểu đúng.

e) 5 là số nguyên dương nên 5 thuộc Z.

 Do đó 5 ∈ Z là phát biểu đúng.

g) 20 là số tự nhiên nên 20 thuộc N.

 Do đó 20 ∈ N là phát biểu đúng.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác