Bài 2 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo

17:14:2121/11/2022

Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm...

Bài 2 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp trong bảng sau:

Hình bài 2 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Giải bài 2 trang 116 SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên.

Giải bài 2 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

b) Số lượng học sinh tăng theo từng năm là 10 học sinh.

c) Học viên năm 2020 gấp 2 lần học viên năm 2017.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác