Bài 1.5 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

20:02:1707/06/2023

So sánh các số hữu tỉ...

Bài 1.5 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức: So sánh:

a) –2,5 và –2,125

b)  và 

Giải bài 1.5 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Ta có:

2,5 > 2,125 nên –2,5 < –2,125.

b) Ta có: 

 mà  nên 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác