Bài 1.4 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 Kết nối tri thức

19:59:4807/06/2023

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,625?...

Bài 1.4 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức: a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,625?

          

b) Biễu diễn số hữu tỉ –0,625 trên trục số.

Giải bài 1.4 trang 9 SGK Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức:

a) Ta có: 

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ –0,625 là:

b) Biễu diễn số hữu tỉ –0,625 trên trục số.

Vì  nên biểu diễn số hữu tỉ –0,625 trên trục số cũng chính là biểu diễn phân số  trên trục số.

Ta chia đoạn thẳng đơn vị thành 8 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới, đơn vị mới bằng  đơn vị cũ.

Lấy một điểm nằm trước O và cách O một đoạn bằng 5 đơn vị mới. Điểm đó biểu diễn số hữu tỉ Giải bài 1.4 trang 9 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác