Bài 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1

09:00:2615/11/2022

Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:...

Bài 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1: Dùng số nguyên thích hợp để diễn tả các tình huống sau:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu.

b) Bớt 2 điểm vi phạm luật.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiểu quả.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém.

Giải bài 1 trang 53 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 1:

a) Thưởng 5 điểm trong một cuộc thi đấu là: +5.

b) Bớt 2 điểm vì phạm luật là: - 2.

c) Tăng 1 bậc lương do làm việc hiệu quả là: +1.

d) Hạ 2 bậc xếp loại do thi đấu kém là: - 2.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác