Toán lớp 6

Ước là gì? Bội là gì? cách tìm ước và bội như thế nào là nội dung các em...
Ước và bội giúp chúng ta có thêm những cách mới để diễn đạt quan hệ a chia...
Lý thuyết về cách so sánh phân số, so sánh hai phân số cùng mẫu, hai phân số...
Thực tế khi chia một chiếc bánh, thí dụ bánh trung thu chẳng hạn, khi chia thành...
Phần trăm và số thập phân có lẽ là nhóm từ mà ngay cả khi chưa học đến...
Phép cộng và phép nhân luôn thực hiện được trong tập số tự nhiên. Còn phép...
Các em đã được biết nội dung lý thuyết về phép trừ hai số tự nhiên, phép...
Thực tế các em có thể đã từng nghe thầy cô nói, lớp 6A có 42 gồm có 22 học...
Các em đã biết một tập hợp có thể không có phần tử nào (tập rỗng), có 1...
Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên là một trong những phép toán phổ biến...
Khi trả bài kiểm tra, cô giáo nói lớp ta có 45 bạn, trong đó có 2/3 bạn đạt...
Ở bài trước các em đã biết cách thực hiện phép nhân phân số và các tính...
Ở bài trước các em đã học cách nhân 2 lũy thừa cùng cơ số, tiếp theo trong...
Là nội dung kiến thức của lũy thừa với số mũ tự nhiên, quy tắc nhân hai lũy...