Bài 7 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

15:51:1525/05/2023

Quan sát Hình 19 và cho biết:..

Bài 7 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 19 và cho biết:

Bài 7 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

a) Vì sao m // n?

b) Số đo x của góc  là bao nhiêu?

Giải bài 7 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

Ta đánh dấu góc như hình vẽ sau:

 Giải bài 7 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạoa) Vì m ⊥ CD và n ⊥ CD nên m//n (cùng vuông góc với đường thẳng CD).

Vậy có: m//n

b)  Ta có: 

Vì m // n nên (hai góc so le trong).

Vậy số đo x của góc  là 60o.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác