Bài 6 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

15:48:1725/05/2023

Cho Hình 18, biết...

Bài 6 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho Hình 18, biết 

Bài 6 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

a) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b không? Vì sao?

b) Đường thẳng b có song song với đường thẳng c không? Vì sao?

c) Đường thẳng a có song song với đường thẳng c không? Vì sao?

Giải bài 6 trang 81 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Vì a ⊥ AB và AB ⊥ b nên a // b (cùng vuông góc với AB).

Vậy đường thẳng a song song với đường thẳng b.

b) 

 và  là hai góc so le trong nên b // c.

Vậy đường thẳng b song song với đường thẳng c.

c) Vì a // b (câu a) và b // c (câu b).

Nên a // c (cùng song song với đường thẳng b).

Vậy đường thẳng a song song với đường thẳng c.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác