Bài 5 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

15:34:3525/05/2023

Cho Hình 17, biết a // b. Tính số đo của các góc...

Bài 5 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho Hình 17, biết a // b. Tính số đo của các góc  và

Bài 5 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài 5 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

Ta minh hoạ góc như hình vẽ sau:

Giải bài 5 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Vì a ⊥ CD nên 

Ta có a // b:

 và  là hai góc so le trong nên

 và  là hai góc so le trong nên

 và  là hai góc kề bù nên:

Vậy

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác