Bài 4 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

15:24:2125/05/2023

Cho Hình 16, biết a // b...

Bài 4 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Cho Hình 16, biết a // b.

Bài 4 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

a) Chỉ ra góc ở vị trí so le trong, đồng vị với góc 

b) Tính số đo các góc ; ;

c) Tính số đo các góc ;

Giải bài 4 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

a) Góc so le trong với  là

Góc đồng vị với  là

b) Ta có: a // b.

 và  là hai góc so le trong nên

và  là hai góc đồng vị nên

Vì  là hai góc kề bù nên

Vậy số đo các góc

; ;

c) và  là hai góc kề bù nên:

Vì a // b nên: (hai góc đồng vị).

Vậy ;

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác