Bài 3 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

15:15:2825/05/2023

Hãy nói các cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết...

Bài 3 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Hãy nói các cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết.

Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

Muốn kiểm tra xem hai đường thẳng a, b cho trước có song song với nhau hay không, ta vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a, b.Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Cách 1: Đo một cặp góc so le trong, nếu chúng bằng nhau thì a // b.

Thí dụ, ta đo số đo  và  và nếu có:

Mà  và  là hai góc vị trí so le trong nên a // b.

• Cách 2: Đo một cặp góc đồng vị, nếu chúng bằng nhau thì a // b.

Thí dụ, ta đo số đo  và  và nếu có:

 Mà  và  là hai góc đồng vị nên a // b.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác