Bài 2 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

15:07:1725/05/2023

Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong...

Bài 2 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó.

a) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau?

b) Vì sao các cặp góc đồng vị cũng bằng nhau?

Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

Giả sử đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại hai điểm A và B như hình sau:

Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Cặp góc so le trong bằng nhau là: 

a) Vì  mà  và  ở vị trí so le trong nên a//b.

Vì vậy, ta có:  (hai góc so le trong)

b) Vì a // b nên ta có các cặp góc đồng vị bằng nhau như sau:

; ; ; .

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác