Bài 1 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

14:59:4225/05/2023

Trong Hình 15, cho biết a // b. Tìm số đo các góc đỉnh A và B...

Bài 1 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo: Trong Hình 15, cho biết a // b. Tìm số đo các góc đỉnh A và B.

Bài 1 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo

Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo:

Vì  và  là hai góc kề bù nên:

Ta có: ;  (các cặp góc đối đỉnh)

Vì a//b nên:

 (hai góc đồng vị)

 và  là hai góc kề bù nên:

Ta có: ;  (các cặp góc đối đỉnh)

Vậy số đo của các góc đỉnh A, B là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Bài viết khác