Vật lý lớp 12

Sau khi tìm hiểu lý thuyết về cấu tạo hạt nhân, kí hiệu hạt nhân, hạt nhân...
Có thể làm cho các electron bật ra khỏi mặt một tấm kim loại bằng cách nung...
Sau khi tìm hiểu về cách tạo tia X, bản chất sóng điện từ của tia X, tính...
Chiếu điện, chụp điện (còn gọi là chiếu, chụp X quang) hiện nay là một công...
Trong y học, tia tử ngoại được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ phẫu...
Sau khi tìm hiểu về cách tạo ra tia hồng ngoại, tia tử ngoại; bản chất của...
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau...
Sau khi tìm hiểu về Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng giao thoa ánh...
Trong thực tế chắc hẳn các em đã gặp qua hiện tượng tán sắc ánh sáng, ví...
Sau khi tìm hiểu về thí nghiệm tán sắc ánh sáng của Niu-tơn, giải thích về...
Sau khi tìm hiểu về Sóng điện từ các em đã biết: Sóng điện từ là điện...
Điện từ trường và sóng điện từ là hai khái niệm trung tâm của một thuyết...
Sau khi tìm hiểu về Điện từ trường các em đã biết: Nếu tại một nơi có...